Parapijos adresas: Lietuvių kapelionas Midlands Kun. Ramūnas Gerdauskas 47 Murcot Road, Whitnash, Leamington Spa, CV31 2JJ kun.ramunas@gmail.com +44 7985298885

Ar galima be išpažinties kunigui gauti nuodėmių atleidimą?

Sveiki

Norėčiau pasiteirauti ar galima gauti Dievo atleidimo už nuodėmes neeinant išpažinties pas kunigą? Gal yra kažkoks kitas būdas? ir po to imti Šventą sakramentą?

Klausimas kylo iš to, kad būna atvėjų, kai kunigas išklauses išpažinties, po to per maldas sakydas pamaldas pasako, kad žmonės padaro tam tikras nuodėmes, ir būtent tavo nuodemę išsako, aišku nepasako kas tiksliai taip padarė. Bet vis vien pasijauti nejaukiai. Ir dar Dievas ir taip mato visas mano klaidas, ir jeigu aš sąmoningai pripažįstu, kad tam tikras elgesis yra nuodėmė, kodėl aš dar turiu sakyti tą žmogui, kunigui. Būna, kad kunigas dar ir pasijuokia, kai pasakai kokią nuodėmę.
Klausė 5 years atgal , Ana

0 Answers

Related questions